شیوع نگران کننده بیماری‌های تنفسی و گوارشی در بستک

مدیر شبکه بهداشت، درمان بستک گفت: شیوع بیماری‌های تنفسی و گوارشی در شهرستان بستک نگران‌کننده است و خانواده‌ها و دانش‌آموزان پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند.

مدیر شبکه بهداشت، درمان بستک گفت: شیوع بیماری‌های تنفسی و گوارشی در شهرستان بستک نگران‌کننده است و خانواده‌ها و دانش‌آموزان پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند.

حمدان فیروزی مدیر شبکه بهداشت، درمان و آموزش شهرستان بستک صبح امروز در گفت وگویی اظهار داشت: در دو هفته اخیر میزان بروز بیماری‌های تنفسی و گوارشی در شهرستان بستک به شدت افزایش یافته که این امر ناشی از عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط افراد جامعه است که سبب افزایش بیش از حد مراجعه به مراکز بهداشتی، درمانی و بیمارستان و شلوغی بیش از حد این مراکز شده‌است و لازم است مردم برای جلوگیری چنین مسائلی، پروتکل‌های بهداشتی را بیشتر رعایت کنند.

فیروزی از مردم خواست ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی همانند ماسک زدن، شستشوی منظم دست ها، به هنگام بیمار شدن از قرار گرفتن در اماکن عمومی خوددداری کنند و در صورت ضرورت از ماسک استفاده کنند.

وی گفت: با توجه به اینکه یکی از عوامل اصلی انتشار بیماری‌ها، دانش‌آموزان و مدارس می‌باشند لذا از والدین می‌خواهیم تا زمانی که دانش‌آموزان بیمار هستند آنان را به مدرسه نفرستند و همچنین مدیران و دبیران مدارس بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط دانش‌آموزان بخصوص استفاده از ماسک و شستشوی منظم دست‌ها نظارت ویژه داشته باشند.
فارس