شورای شهر قشم رتبه اول استان هرمزگان شد

شورای اسلامی شهر قشم روز یکشنبه در همایش استانی روز ملی شوراها به دلیل رشد ۴۴۵ درصدی در بودجه، رشد ۳۴۳ درصدی در اعتبارات عمرانی، ایجاد شفافیت مالی در شورا و شهرداری، تصمیم سازی مردم پایه و اجرای طرح های مهم عمرانی و خدمات مناسب به شهروندان به عنوان شورای برتر استان هرمزگان شناخته شد.

شورای اسلامی شهر قشم روز یکشنبه در همایش استانی روز ملی شوراها به دلیل رشد ۴۴۵ درصدی در بودجه، رشد ۳۴۳ درصدی در اعتبارات عمرانی، ایجاد شفافیت مالی در شورا و شهرداری، تصمیم سازی مردم پایه و اجرای طرح های مهم عمرانی و خدمات مناسب به شهروندان به عنوان شورای برتر استان هرمزگان شناخته شد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، این انتخاب بر اساس ارزشیابی و طبق بررسی شاخص های مختلف عملکردی استان هرمزگان و به دلیل تعامل بین اعضای این شورا با یکدیگر، نظارت صحیح بر اجرای طرح های عمرانی، مالی و اداری شهرداری و پاسخگویی به خواسته های قشموندان انجام شده است.
در این همایش استانی که به مناسبت نهم اردیبهشت ماه سالروز تشکیل شوراهای اسلامی در تالار آینه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد قشم برگزار شد، شورای اسلامی شهر قشم به طور مشترک با شورای اسلامی شهر پارسیان به عنوان شوراهای برتر استان هرمزگان معرفی و تجلیل شدند.

در این همایش شوراهای اسلامی شهرهای رمکان جزیره قشم و میناب به عنوان نمونه و رتبه دوم مشترک استانی معرفی شدند و رتبه سوم مشترک به شوراهای اسلامی کوهستک و رویدر هرمزگان رسید.