شهرداری ها پشتوانه های بانک شهرهستند

در دیدار سرپرست بانک شهر منطقه چهار کشور ، بر ضرورت مشارکت این بانک در پروژه های عمرانی شهرداری تأکید شد .
در این دیدار سرپرست بانک شهر منطقه چهار کشور ورئیس بانک شهر قشم ضمن تبریک انتصاب دکتر گورانی ایشان بعنوان شهردار قشم ، از همکاری بانک شهر با شهرداری قشم خبر داد .
وی در ادامه به اهداف بانک شهر در زمینه های بانکداری الکترونیک و توسعه خدمات نوین اشاره کرد و گفت : در شهرهای مختلف شهروندان شاهد خدماتی نوین و متفاوتی از سوی بانک شهر بوده اند و امیدواریم در قشم نیز با مشارکت شهرداری قشم شاهد این گونه پیشرفتها باشیم.
حقگو گفت : بانک شهر در حال حاضر در عرصه‌های اقتصادی حضوری فعال دارد و درجات سازمانی و اداری تشکیلاتی را به منظور پل ارتباطی همیشگی بانک با شهرداری ها خصوصا شهرداری قشم ایجاد کرده است .
وی در ادامه افزود : شهروندان ، بانک شهر را بانک شهرداری می نامند و در واقع اعتمادی که برای بانک شهر بدست آمده است از اعتبار شهرداری است .
مهدی حقگو در پایان سخنان خود گفت : از آنجا که ۷۰% از سهام بانک شهر متعلق به شهرداری های کشور است ، انتظار می رود تا شهرداری ها نیز در زمینه های تبلیغاتی با بانک همراه باشند تا این بانک بتواند از خدمات شهری نیز برای تبلیغات در سطح شهر کمک بگیرد .
دکتر رستم گورانی شهردار قشم ضمن خرسندی از این دیدار گفت : ما امیدواریم با استفاده از ظرفیتهای شهرداری و همکاری بانک شهر در راستای فعالیتهای فرهنگی و حقوق شهروندی ، شکوفایی فرهنگی و اجتماعی بویژه در محلات شهر قشم را فراهم آوریم .
وی همچنین استفاده از تجربیات معتمدین شهر را راهگشای برنامه های شهرداری دانست و اظهار داشت : شهرداری قشم حامی پیشنهادات اعضای شورای شهر است و در اداره شهر قشم قطعاً از تجربیات و طرحای پیشنهادی آنها بهره گیری خواهیم نمود .