شناگران جانباز کشور مسیر قشم تا جزیره هنگام را می پیمایند

هرمز انلاین:رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و معلولان استان فارس گفت: شناگران جانباز کشورمان برای نهمین سال پیاپی مسیر جزیره قشم تا جزیره هنگام را می پیمایند. اسماعیل دلشاد در این رابطه به خبرنگاران با بیان اینکه نهمین همایش شنای کاروان میثاق گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هواپیمای مسافربری ۱۲ تیرماه ۶۷ در خلیج فارس برگزار […]

هرمز انلاین:رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و معلولان استان فارس گفت: شناگران جانباز کشورمان برای نهمین سال پیاپی مسیر جزیره قشم تا جزیره هنگام را می پیمایند.

اسماعیل دلشاد در این رابطه به خبرنگاران با بیان اینکه نهمین همایش شنای کاروان میثاق گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هواپیمای مسافربری ۱۲ تیرماه ۶۷ در خلیج فارس برگزار می شود، ادامه داد: از۱۲ تیرماه ۸۳ به ابتکار هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین استان فارس همایش شنای کاروان میثاق گرامیداشت یاد و خاطره این افراد برای نخستین بار در آبهای خلیج فارس برگزار شد.

وی بیان کرد: از آن پس ۱۲ تیرماه هر سال، جانبازان سرافراز فارس و یک نماینده از هر استان جزیره قشم تا هنگام نزدیکترین محل به این حادثه دلخراش را شنا می کنند.

رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و معلولان استان فارس گفت: حدود ۵۰ شناگر از استانهای کشور حضور خواهند داشت که ۳۰ نفر از آنها از استان فارس هستند.

دلشاد اظهار داشت: میزبانی این همایش مطابق هر ساله بر عهده هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین استان فارس است که با همکاری فرماندهی قرارگاه مدینه منوره و مدیرعامل منطقه آزاد قشم به نحوی شایسته برگزار خواهد شد.