شنای ۲ کیلومتری جانبازان ۷۰ درصد به مناسبت روز ملی خلیج فارس

هشت نفر از جانبازان کشورمان مسافت ۲ کیلومتری بندر پهل تا محل احداث پل خلیج فارس در قشم را شنا کردند . رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و معلولان استان فارس گفت : تیم شنای جانبازان و معلولان استان فارس چند سال است که به نمایندگی از طرف تمام ورزشکاران ومعلول کشورمان در روز ملی خلیج […]

هشت نفر از جانبازان کشورمان مسافت ۲ کیلومتری بندر پهل تا محل احداث پل خلیج فارس در قشم را شنا کردند .

رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و معلولان استان فارس گفت : تیم شنای جانبازان و معلولان استان فارس چند سال است که به نمایندگی از طرف تمام ورزشکاران ومعلول کشورمان در روز ملی خلیج فارس مسیر ۲ کیلومتری بندر پهل تا محل احداث پل خلیج فارس را شنا می کنند .

دلشاد شعار این جانبازان را «خلیج فارس مظهر خون شهداست » اعلام کرد .