سومین زلزله به بزرگی ۴/۴ ریشتر قشم را لرزاند

سومین زلزله به بزرگی ۴/۴ ریشتر با دیگر جزیره قشم را لرزاند و موجب خارج شدن قشموندان از منازل شد. این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری و در عرض جغرافیایی ۲۶.۸۴۸ درجه و طول جغرافیایی۵۶.۱۹۴ به وقوع پیوست که با صداهای مهیبی همراه بود. این زلزله موجب ریزش کوه ، ترک خوردگی دیوار و آسیب […]

سومین زلزله به بزرگی ۴/۴ ریشتر با دیگر جزیره قشم را لرزاند و موجب خارج شدن قشموندان از منازل شد.
این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری و در عرض جغرافیایی ۲۶.۸۴۸ درجه و طول جغرافیایی۵۶.۱۹۴ به وقوع پیوست که با صداهای مهیبی همراه بود.
این زلزله موجب ریزش کوه ، ترک خوردگی دیوار و آسیب به بنای ساختمان برخی از منازل مسکونی قشم شده است.