سهم هرمزگان در امنیت، اقتصاد و اداره کشور

استان هرمزگان به لحاظ موقعیت سیاسی، امنیتی، اقتصادی و تجاری دارای شرایط ویژه ائیست که کمتر استانی در کشور، از همه این ویژه گی ها بصورت یکجا برخوردار است. برخی از مهمترین ویژگی های استان عبارتند از: تنگه هرمز بعنوان یکی از دو یا سه آبراه استراتژیک دنیاست که ۲۵% انرژی فسیلی دنیا از این […]

استان هرمزگان به لحاظ موقعیت سیاسی، امنیتی، اقتصادی و تجاری دارای شرایط ویژه ائیست که کمتر استانی در کشور، از همه این ویژه گی ها بصورت یکجا برخوردار است. برخی از مهمترین ویژگی های استان عبارتند از:

تنگه هرمز بعنوان یکی از دو یا سه آبراه استراتژیک دنیاست که ۲۵% انرژی فسیلی دنیا از این منطقه عبور می کند تا بتواند به بازار مصرف جهانی برسد. گرچه تسلط ایران بر گذر انرژی دنیا در این نقطه با کشور عمان بطور مشترک اعمال می شود، لیکن کشتی های حامل این محصولات ناچارند در نقطه دیگری و آنهم کاملا در محدوده آبهای سرزمینی ایران (از حدود دو مایلی جزایر تنب بزرگ و کوچک) بگذرند. هر دوی این مناطق استراتژیک برای اقتصاد جهانی، در استان هرمزگان واقع گردیده است

دو منطقه مهم آزاد اقتصادی و تجاری کشور (مناطق قشم و کیش) در استان هرمزگان قرار دارند که تأثیر بسزائی لااقل در بخش تجارت کشور ایفا می نمایند. علاوه بر این مناطق آزاد، چندین منطقه ویژه همانند منطقه ویژه صنایع فلزی و معدنی خلیج فارس، منطقه ویژه صنایع دریائی و کشتی سازی خلیج فارس و منطقه ویژه اقتصادی شهید رجائی نیز تأثیرات بسزائی در اقتصاد و صنایع کشور ایفا می نمایند.

وجود ذخائر قابل اعتناء و نیز پالایشگاههای نفت و گاز در جزایر و سواحل استان، باعث افزایش تأثیرگذاری هرمزگان در عرصه انرژی کشور گردیده است.

استقرار صنایع فلزی و معدنی (فولاد، آلومینیوم، روی) هرمزگان را به یکی از اقطاب سه گانه این صنایع در کشور تبدیل نموده است.

در عرصه تولید محصولات کشاورزی و صیفی جات نیز هرمزگان جزو یکی از سه منطقه ویژه کشور است که به لحاظ شرایط خاص اقلیم، محصولات کشاورزی خارج از فصل را تولید و بخش مهمی از نیاز بازار مصرف کشور را تأمین که طبیعتا” از واردات حجم متنابهی از این محصولات نیز جلوگیری می شود.

با وجود بنادر شهید رجائی و باهنر، بالغ بر ۷۰% تجارت خارجی کشور و بیش از ۹۰% ترانزیت کالای سایر کشورها، تنها از طریق استان هرمزگان انجام می پذیرد.

این استان به همراه سیستان و بلوچستان، تنها استانهائی هستند که با آبهای آزاد دنیا ارتباط مستقیم دارند که علاوه بر مزیتهای بی نظیر نظامی و تجاری، سهم مهمی نیز در صید آبزیان کشور را بر عهده دارند.

علاوه بر همه موارد فوق، تسلط بر خلیج فارس و تنگه استراتژیک هرمز و نیز حضور در دریای عمان که به معنای تسلط ایران بر بخش مهمی از منافع دنیاست، نشان از تأثیر ویژه هرمزگان در امنیت کشور دارد.

جناب دکتر روحانی رئیس جمهور محترم و محبوب، از استان هرمزگان با این حجم تأثیر گذاری در امنیت، اقتصاد و تجارت کشور، هیچ فردی در مناصب مدیریت کشور(حتی در رده های مدیریت میانی) بکارگیری نشده اند. ظلمی که تا کنون بر افراد شایسته این استان روا داشته و متأسفانه در دولت عدالت ورز جناب دکتر احمدی نژاد تشدید هم گردید. در انصاف و اعتدال حضرتعالی شکی نیست لیکن در دولت جنابعالی هم تاکنون که ظاهرا” قرار بر همان مدار سابق بوده است لذا امید است دستور اکیدی بفرمائید تا متناسب با میزان تأثیر هرمزگان در امنیت و اقتصاد کشور، از فرزندان شایسته این خطه در عرصه مدیریت عالی و میانی کشور، استفاده گردد.

ناصر خادمی ماشاری