سمند شاسی بلند می شود+عکس

طرح اولیه پروژه تولید سمند شاسی بلند در ایران‌خودرو تایید شد .

طرح اولیه پروژه تولید سمند شاسی بلند در ایران‌خودرو تایید شد .