سریال ادامه دار عکس با کودکان کار در قشم

نمی خواهیم از اینکه چرا در منطقه آزاد قشم این کودکان کار وجود دارند سخنی بگوییم یا اینکه چرا به پسرهای کم سن عروسک سازی می آموزند ؟ و یا اینکه چرا بجای اشتغال برای والدین آنها درصدد اشتغال زایی برای کودکان آنها شده اند . سخن ما این است که آیا واقعا گرفتن عکس […]

نمی خواهیم از اینکه چرا در منطقه آزاد قشم این کودکان کار وجود دارند سخنی بگوییم یا اینکه چرا به پسرهای کم سن عروسک سازی می آموزند ؟ و یا اینکه چرا بجای اشتغال برای والدین آنها درصدد اشتغال زایی برای کودکان آنها شده اند . سخن ما این است که آیا واقعا گرفتن عکس با کودکان کار آن هم با این حجم از تعداد مدیر و کارمند و انتشار آن در فضای مجازی کار درستی است؟آن هم در حالی که این کودکان شرمنده  سربزیر در مقابل دوربین هستند؟ هر آنچه برای خود می پسندی برای دیگران هم نیز بپسند. امام علی (ع)