زندگی شیرین حیوانات در قشم

همیشه کارتون موش و گربه و آن سگ بدن ساز فیلم در خاطرات کودکان دیروز و امروز خواهد مانده از کودکی آموخته ایم که سگ دشمن دیرینه گربه است و غذایی محبوب آن گوشت و استخوان. امروزه روز انسان با تغییراتی که در جامعه پیش آمده ذائقه غذایی ما هم تغییرات اساسی را داشته است […]

همیشه کارتون موش و گربه و آن سگ بدن ساز فیلم در خاطرات کودکان دیروز و امروز خواهد مانده

از کودکی آموخته ایم که سگ دشمن دیرینه گربه است و غذایی محبوب آن گوشت و استخوان.

امروزه روز انسان با تغییراتی که در جامعه پیش آمده ذائقه غذایی ما هم تغییرات اساسی را داشته است و تقریبا هیچ کس از این تغییرات در امان نبوده است

با تمام این صحبت ها چیزی که امروز نظر من را به خود جلب کرد این است که ذائقه غذایی حیوانات قشم هم عوض شده است .

امروزه در قشم گربه دیگر گوشت و ماهی را کنار گذاشته و خوردن نان ، کاغذ ، سبزیجات را در برنامه غذایی خود قرار داده است

بز ها در شهر ما به غیر از کاغذ و کارتون برنج همراه با گوشت را در برنامه غذایی خود دارند

اما  برنامه غذایی جدیدی که امروز صبح دیدم به نوبه خود جالب بود

سگ ها هم خود را از قافله عقب نگذاشتن و شروع به خوردن گیاه های بلوار خیابان کرده اند . با وجود اینکه سگ ها در قشم مشکلات زیادی را برای مردم به وجود آورده اند ولی از شدت کمبود غذا به گیاههان پناه برده اند

حال نمی دانیم با این تحول بزرگ چه کنیم شاید شما بدانید.