زنان قشم محکوم به بی حجابی

  امروزه زنان جامعه جهانی به جهت تفکر های غیر انسانی جایگاه خود را فراموش کرده اند و خود را به عنوان کالای بی ارزش در دست مردان هوسران پذیرفته اند زن در اسلام جایگاه والایی دارد که آیات و روایات متعدد گویایی این موضوع است. زن و مرد در کنار هم به عنوان اشرف […]

 

امروزه زنان جامعه جهانی به جهت تفکر های غیر انسانی جایگاه خود را فراموش کرده اند و خود را به عنوان کالای بی ارزش در دست مردان هوسران پذیرفته اند

زن در اسلام جایگاه والایی دارد که آیات و روایات متعدد گویایی این موضوع است.

زن و مرد در کنار هم به عنوان اشرف مخلوقات و خلیفه خداوند بر روی زمین از سوی خداوند متعال معرفی می شود .

اما امروز زن در جامعه جهانی به عنوان کالای بی ارزش معرفی شده است که متاسفانه برخی از زنان آن را پذیرفته اند

در قرآن زن کانون آرامش است . قرآن می فرماید : ما از جنس خودتان زوج هایی آفریدیم که در کنار آنها آرامش پیدا کنید .

 خدا بار تربیت را که وظیفه انبیاء و اولیایی الهی است را بر دوش زن قرار داده است .

خداوند زن را الگوی مومنان زن و مرد قرار داده است .

 خدا همسر فرعون را الگوی مومنان قرار داد .

در اسلام به مردها تاکید شده است که به زنها اهمیت بدهید.

 در قرآن داریم :زنان از شما پیمان مستحکمی گرفته اند .

در روایت داریم که ملاک ایمان مرد ،محبت به زن است . داریم : زنان امانت الهی هستند ،آنها را آزار ندهید و بر آنها سخت نگیرید .

 خدا حق مهریه را برای زن قرار داده است که پشتوانه ی زن باشد. سیره ی اولیاءالهی هم توجه به زن بوده است .پیامبر عاشقانه خدیجه را دوست داشتند . ما از طرف اولیاءالهی یک مورد رفتار بد با زن نداشته ایم . البته حقوق زن و مرد طرفینی است ولی در اسلام به حقوق زن بی توجهی نشده است.

باتمام این احوال امروز جایگاه زن جایگاه مناسب و قرآنی نیست و زنان خواسته یا ناخواسته به سوی زوال و نابودی اعتقادی پیش می روند و مردان به سوی بی غیرتی. جایی بسی سوال است که چه کسی می تواند این زوال را درمان کند.

اما موضوعی که برای ما سوال بود پوشش زنان قشم است پوششی که در چند سال اخیر آراستگی و عفت خود را از دست داده است.

زنان قشم انسانهای باعفت و مومنی هستند که با وجود زندگی سخت در این دیار هیچ وقت عفت و بزرگواری خود را از دست نداده اند .

ولی چرا امروز زنان قشم تن به پوشش چادرهای می دهند که خود راضی به پوشیدن آن نیستند.

سوالی که شاید اگر متولیان فرهنگی و مسئولان امر از خود می پرسیدند به سادگی جواب آن را می توانستند پیدا کنند.

اگر در بازار های قشم سری بزنید خواهید دید که در مغازه های چادر فروشی هیچ چادر مناسبی را پیدا نخواهید کرد و تمام چادرها بدن نما و نازک هستند.

با پرس و جویی که از فروشندگان چادر در بازار های قشم داشتیم به این نتیجه رسیدیم که عرضه چادرهای مناسب در قشم قطع شده است و چادرهای نازک با حجم زیاد وارد شهر می شود.

جای بسی سوال است که با وجود تمایل زیاد زنان قشم برای پوشش چادرهای اسلامی چرا باید پوشش نامناسب در قشم عرضه شود و زن قشمی مجبور به پوشش های نامناسب باشد .

  1. آیا متولیان شهر نمی دانند که این یک حرکت غیر اسلامی و مبارزه نرم با اسلام است
  2. آیا متولیان فرهنگی نمی دانند که اگر امروز چادرهای زنان اینگونه باشد آغازی برای بی حجابی کامل است
  3. آیا متولیان شهر این موضوع را می دانند وهیچ اقدامی نمی کنند
  4. چه کسی باید پاسخگو باشد

هرمز آنلاین آماده پاسخ متولیان مربوطه شهرستان برای انعکاس جوابیه می ماند .