زلزله ۳٫۸ ریشتری بشاگرد را لرزاند

زمین لرزله در ۴۸ ساعت گذشته در شهرستان بشاگرد. به گزارش خبرنگار هرمز، دیشب ساعت ۱:۳۵:۴۶ ثانیه بامداد زلزله ای به بزرگی ۳٫۸ ریشتر در عمق ۵ کیلومتری از سطح زمین روستای ایرر در بخش گوهران را باری دیگر لرزاند. بنابراین گزارش، زمین لرزه ای دیگر به بزرگی ۳٫۳ ریشتر صبح امروز ساعت ۷:۱۳ دقیقه […]

زمین لرزله در ۴۸ ساعت گذشته در شهرستان بشاگرد.

به گزارش خبرنگار هرمز، دیشب ساعت ۱:۳۵:۴۶ ثانیه بامداد زلزله ای به بزرگی ۳٫۸ ریشتر در عمق ۵ کیلومتری از سطح زمین روستای ایرر در بخش گوهران را باری دیگر لرزاند.

بنابراین گزارش، زمین لرزه ای دیگر به بزرگی ۳٫۳ ریشتر صبح امروز ساعت ۷:۱۳ دقیقه در این منطقه رخ داد. که این نهمین زلزله ای بود که در طی ۲ روز گذشته شهرستان بشاگرد را لرزانده است.

ایرر روستایی در بخش گوهران شهرستان بشاگرد است.
مطالب مرتبط :