زلزله لافت خسارتی نداشته است

ظهر امروز زلزله ای به بزرگی۳٫۷ ریشتر لافت یکی از روستاهای توابع بخش مرکزی قشم را به لرزه در آورد. زلزله ای به بزرگی۳٫۷ در مقیاس امواج درونی زمین”ریشتر” ساعت ۱۳:۵۴:۳۸ ظهر امروز (یک شنبه) لافت یکی از روستاهای توابع بخش مرکزی قشم در هرمزگان را به لرزه در آورد. این زلزله در موقعیت مکانی […]

ظهر امروز زلزله ای به بزرگی۳٫۷ ریشتر لافت یکی از روستاهای توابع بخش مرکزی قشم را به لرزه در آورد.

زلزله ای به بزرگی۳٫۷ در مقیاس امواج درونی زمین”ریشتر” ساعت ۱۳:۵۴:۳۸ ظهر امروز (یک شنبه) لافت یکی از روستاهای توابع بخش مرکزی قشم در هرمزگان را به لرزه در آورد.

این زلزله در موقعیت مکانی ۲۶٫۵۲۸ درجه عرض شمالی، ۵۵٫۷۰۷ درجه طول شرقی و در عمق ۹کیلومتری روی داده است که خوشبختانه خسارتی به دنبال نداشته است .