زلزله ای به بزرگی ۵.۲ ریشتر سوزا را لرزاند

زلزله ای به بزرگی ۵.۲ دهم در مقیاس ریشتر امروز صبح ساعت ۱۰:۱۴ دقیقه شهر سوزا واقع در جزیره قشم را لرزاند. از خسارات این زلزله که در عمق ۱۴ کیلومتری واقع شده است هنوز گزارشی دریافت نشده است.

زلزله ای به بزرگی ۵.۲ دهم در مقیاس ریشتر امروز صبح ساعت ۱۰:۱۴ دقیقه شهر سوزا واقع در جزیره قشم را لرزاند.

از خسارات این زلزله که در عمق ۱۴ کیلومتری واقع شده است هنوز گزارشی دریافت نشده است.