رواج خورخوابی در بندرعباس پایتخت اقتصادی ایران

بندرعباس،مرکز استان هرمزگان که به قلب تجارت و نبض اقتصاد ایران شناخته می شود، این روزها از پدیده ای به نام خورخوابی رنج می برد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛ بندرعباس،مرکز استان هرمزگان که به قلب تجارت و نبض اقتصاد ایران شناخته می شود. این روزها از پدیده ای به نام خورخوابی رنج می […]

بندرعباس،مرکز استان هرمزگان که به قلب تجارت و نبض اقتصاد ایران شناخته می شود، این روزها از پدیده ای به نام خورخوابی رنج می برد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛ بندرعباس،مرکز استان هرمزگان که به قلب تجارت و نبض اقتصاد ایران شناخته می شود. این روزها از پدیده ای به نام خورخوابی رنج می برد.
به نظر می رسد اقدامات مقطعی و سطحی مسئولان برای مقابله با معضل کارتون خواب ها و کوچ این افراد به خور ها و برخی مناطق حاشیه ای،به ظهور این آسیب اجتماعی در قالبی جدید به نام خور خوابی منجر شده است.


هرچند واژه گور خوابی در ذهن خیلی از خوانندگان تداعی کننده مرگ است.اما پدیده خور خوابی، و زندگی در میان پسماند های کثیف و متعفن ،نه یک تداعی ذهنی بلکه واقعیت مرگ را مجسم می سازد.
یک خور خواب با پارچه یا پتویی مندرس، سرپناه خود را در میان فاضلاب هایی متعفن برپا می کند.برخی از این خور خواب‌ها به صورت افراد متکدی میان شهروندان و در سطح شهر تردد می‌ کنند و برخی نیز از اعتیاد رنج می برند و توان هیچ کاری را ندارند.

 


پدیده ی خورخوابی،مردم محلات همجوار خورها را نیز با مشکلاتی مواجه کرده است. بی اعتنایی مسئولان به ساماندهی خور ها،طی سالیان، اعتراضات مردم محلات مجاور این خورها را به دنبال داشته است.چنانچه مسئولان هیچ اقدام عملی برای رفع این مشکل اساسی که به طور مستقیم با سلامت مردم سر و کار دارد صورت ندهند،مردم این مناطق علاوه بر بوی بد فاضلاب ها و حشرات باید به تهدیدات خور خوابی نیز عادت کنند.

 


بیکاری،اعتیاد، زندگی و زاد ولد در چنین مکان آلوده ای،زنگ خطر ایجاد بحران های جدی را برای هر شهری به صدا در می آورد.انتظار می رود مسئولان،ضمن بررسی علل و زمینه های خور خوابی، برای حل ریشه ای و دائم این معضل شهری اقدام لازم را به کار گیرند.چرا که چنین پدیده ای نه تنها سزاوار پایتخت اقتصادی کشور نیست،بلکه با هویت و فرهنگ مردمان خونگرم این دیار همخوانی ندارد.