رشد نهصد درصدی در آمد پروانه اشتغال اتباع بیگانه در منطقه آزاد قشم

رئیس اداره کار ، رقاه و امور اجتماعی سازمان منطقه آزاد قشم از رشد بی سابقه نهصد در صدی از سازمان در صدوذ پروانه اشتغال اتباع بیگانه و روادید مهمانان خارجی خبر داد. سلیمان رنجبری گفت ، در فروردین ۹۳ در آمد صدورپروانه اشتغال اتباع بیگانه وروا دید مهمانان خارجی در فروردین ماه ۹۳ به […]

رئیس اداره کار ، رقاه و امور اجتماعی سازمان منطقه آزاد قشم از رشد بی سابقه نهصد در صدی از سازمان در صدوذ پروانه اشتغال اتباع بیگانه و روادید مهمانان خارجی خبر داد.

سلیمان رنجبری گفت ، در فروردین ۹۳ در آمد صدورپروانه اشتغال اتباع بیگانه وروا دید مهمانان خارجی در فروردین ماه ۹۳ به رشد بی سابقه یک میلیارد و پنجاه و یک میلیون ریال رسید که نسبت با سال ۹۲ این نمودار فقط مبلغ یکصدو نود میلیون ریال نشان میداد که از لحاظ در صدی آن نهصد در صد رشد داشته است .

رنجبری اظهار داشت : با در آمد صدور و تمدید پروانه اشتغال اتباع خارجه و تأیید صلاحیت عمومی شرکتهای فعال در منطقه آزاد قشم رقمی بالغ بر پنج مسلسارد و هفتصد و سی و شش میلیارد ریال بوده که در سال ۹۱ این رقم یک میلیارد و هفتصدو هشتاد میلیون ریال  بوده است که سال ۹۲نسبت به سال ۹۱بالغ بر ۵۰ در صد رشد نشان میدهد .

وی تصریح کرد : سازمان منطقه آزاد قشم این آمادگی را دارد برای اتباع خارجه ای که دارای مجوز های اقامتی قانونی هستند پروانه اشتغال صادر و تمئید کند و در این خصوص هیچ محدودیتی وجود ندارد و این آمادگی را جهت خدمات رسانی به کلیه شرکتهایی که قصد فعالیت در جزیره قشم را دارند اعلام میداریم