رئیس شورای اسلامی شهرستان قشم معرفی شد

   مسعود سالاری فرماندار قشم در این جلسه گفت: انتخابات نشانه بالندگی نظام اسلامی است و شوراها نقش وجایگاه خاصی در قانون اساسی دارنند وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم شهر وروستا در پیشبرد برنامه های عمرانی و توسعه ای افزود : اعضای شورا باید در چارچوب قانون به انجام وظایف محوله بپردازند ونیازهای […]

 

 مسعود سالاری فرماندار قشم در این جلسه گفت: انتخابات نشانه بالندگی نظام اسلامی است و شوراها نقش وجایگاه خاصی در قانون اساسی دارنند

وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم شهر وروستا در پیشبرد برنامه های عمرانی و توسعه ای افزود : اعضای شورا باید در چارچوب قانون به انجام وظایف محوله بپردازند ونیازهای مردم را به مسولین منعکس کنند

در ادامه انتخابات هیات رییسه برگزار و آقای علی رستمی فر بعنوان رییس -صالح صفاری نایب رییس -وآقایان عبدالجلیل امینی و ابراهیم ملاحی بعنوان منشی وآقای سیدمسلم دریانورد بعنوان نماینده شورای اسلامی شهرستان جهت عضویت درشورای اسلامی استان با رای مخفی انتخاب گردیدند.

علی رستمی فر رییس شورای اسلامی شهرستان در این با تقدیر از فرماندار قشم بعنوان نماینده عالی دولت بررسی مشکلات شهرستان وتوجه ویژه به جزایر هرمز هنگام ولارک وروستاهای محروم قشم را اولویت فعالیت شورای جدید شهرستان عنوان کرد و از فرماندار و بخشداران درخواست نمود با حمایت از شورای شهرستان در پیشبرد اهداف کمک کنند