دکتر سراج الدین محبی اسفلی به عنوان سرپرست دانشگاه ازد اسلامی واحد قشم منصوب شد

دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی حکمی سرپرست های چهار واحد دانشگاه آزاد اسلامی را منصوب کرد.  دکتر فرهاد رهبر در این احکام، دکتر رامین رستمی را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب، دکتر سراج الدین محبی اسفلی را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، دکتر اسماعیل اسلامی را […]

دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی حکمی سرپرست های چهار واحد دانشگاه آزاد اسلامی را منصوب کرد.

 دکتر فرهاد رهبر در این احکام، دکتر رامین رستمی را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب، دکتر سراج الدین محبی اسفلی را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، دکتر اسماعیل اسلامی را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت و دکتر میثم تارم را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر منصوب کرد.

متن  حکم سرپرست واحد قشم به شرح زیر است:

 

 “برادر گرامی جناب آقای دکتر سراج الدین محبی اسفلی

با اهدای سلام و تحیات

بنا به پیشنهاد سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم» منصوب می شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره گیری شایسته از توانمندی های سرمایه های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه نمایید.”

دکتر فرهاد رهبر همچنین طی نامه ای از زحمات و تلاشهای منصور آزاد سرپرست سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم قدردانی کرد.