دور جدید انتصابات جدید در منطقه آزاد قشم کلید خورد

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در حکمی، مشاور مدیرعامل و سرپرست مدیریت منطقه هرمز را منصوب کرد. علی اکبر شعبانی فرد جهرمی در حکمی عباس خدادادزاده نیک یی را به سمت مشاور مدیرعامل و سرپرست مدیریت منطقه هرمز منصوب کرد. این در حالی است که سرپرست سازمان علی اکبر شعبانی فرد در احکام جداگانه ای هم […]

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در حکمی، مشاور مدیرعامل و سرپرست مدیریت منطقه هرمز را منصوب کرد.

علی اکبر شعبانی فرد جهرمی در حکمی عباس خدادادزاده نیک یی را به سمت مشاور مدیرعامل و سرپرست مدیریت منطقه هرمز منصوب کرد.

این در حالی است که سرپرست سازمان علی اکبر شعبانی فرد در احکام جداگانه ای هم فرهاد احمدی را به عنوان مشاور مدیرعامل و مدیر کل انرژی سازمان منطقه آزاد قشم و علی همایونی  را به عنوان رییس شماره گذاری و عملیات فنی منصوب نمود.

 

حال باید دید  مسئولین بعدی در لیست جابجایی چه کسانی اند و این انتصابات چه تغییراتی را به دنبال خواهند داشت.