دوخت رایگان چادر در غرفه مدقشم

به گزارش خبرنگار هرمزآنلاین”محمدتقی مشاور و مدیر اجرایی نمایشگاه و جشنواره قرآنی قشم گفت: در این نمایشگاه برش و دوخت چادر رایگان انجام می شود محمدتقی حق بین اظهار داشت: تقاضاهای زیادی از طرف بازدیدکنندگان برای دوخت یا تهیه مدهای چادر که درنمایشگاه به معرض دید عموم قرارداده شده در این چند روز بازگشایی به […]

به گزارش خبرنگار هرمزآنلاین”محمدتقی مشاور و مدیر اجرایی نمایشگاه و جشنواره قرآنی قشم گفت: در این نمایشگاه برش و دوخت چادر رایگان انجام می شود

محمدتقی حق بین اظهار داشت: تقاضاهای زیادی از طرف بازدیدکنندگان برای دوخت یا تهیه مدهای چادر که درنمایشگاه به معرض دید عموم قرارداده شده در این چند روز بازگشایی به

ستاد اجرایی نمایشگاه رسید بطوریکه خواست و علاقه ی عزیزان بازدید کننده ما را برآن داشت تا با استقرار دو نفر برشکار و دونفر دوزنده مسلط به دوخت انواع چادر عربی، ملی،

دانشجویی و … بصورت رایگان ، سفارش دوخت خانم هایی را که پارچه تحویل داده باشند انجام دهند.