دعوت برای حضور حداکثری در انتخابات شهرستان قشم

دعوت قشموندان برای حضور حداکثری در انتخابات 11 اسفند مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری.

دعوت قشموندان برای حضور حداکثری در انتخابات ۱۱ اسفند مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری.