در دومین سال تولد برجام خبری از جشن تولد نیست!!!

دو سال پیش در ۲۷ دی ماه ۹۴، روز اجرای برجام، بسیاری از تولد این نوزاد زیبا خوشحال بودند. عده زیادی هلهله می کردند و تعداد بیشتری از یمن خوش این مولود برای ملت و کشور و اقتصاد می گفتند. به گزارش مشرق، دکتر حجت‌الله عبدالملکی تحلیلگر مسایل اقتصادی در کانال تلگرامی خود نوشت: دو سال […]

دو سال پیش در ۲۷ دی ماه ۹۴، روز اجرای برجام، بسیاری از تولد این نوزاد زیبا خوشحال بودند. عده زیادی هلهله می کردند و تعداد بیشتری از یمن خوش این مولود برای ملت و کشور و اقتصاد می گفتند.

به گزارش مشرق، دکتر حجت‌الله عبدالملکی تحلیلگر مسایل اقتصادی در کانال تلگرامی خود نوشت:

دو سال پیش در ۲۷ دی ماه ۹۴، روز اجرای برجام، بسیاری از تولد این نوزاد زیبا خوشحال بودند. عده زیادی هلهله می کردند و تعداد بیشتری از یمن خوش این مولود برای ملت و کشور و اقتصاد می گفتند.

اما امسال در همان سالروز (یعنی تنها دو سال پس از این تولد) انگار کسی دیگر چشم دیدن این نورچشمی را ندارد …در روزنامه های طرفدار برجام هم دیگر خبری نیست! انگار کسانی که وعده صبح های روشن پس از #تحریم را می دادند دیگر امیدی به تحقق وعده ها ندارند!

در صبحگاه ۲۷ دی ماه ۹۶، در صفحه اول هیچ روزنامه ای اثری از برجام نمی بینید! … چرا، البته در صفحه اول روزنامه دولتی ایران تیتری زده شده، حاوی اطلاعات و آمارهایی نجومی از اتفاقات خوب دو ساله پس از برجام!!! اما انگار این آمارها آنقدر باورنکردنی است که حتی روزنامه های سینه چاک برجام هم کوچکترین اشاره ای به آنها نمی کنند!!!

بگذریم … بحث برجام و بی ثمری آن دیگر شده مثنوی هفتاد من کاغذ …
نه گوینده ای هست که حال و توان گفتن داشته باشد و نه گوشی که تاب شنیدن …

فقط دو درس مهم:

الف) تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان در امور مهم ملی مراقب باشند دچار “توهم” نشوند،
ب) تاییدکنندگان تصمیمات گروه های بالا قبل از تایید و تصویب نهایی، وقت بگذارند و متن تصمیمات را مطالعه کنند …