ضرورت مشارکت حداکثری جامعه در تصمیمات کلان جزیره

شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای شهرستان قشم برای تحقق برنامه های دولت تدبیر و امید در قشم و در راستای افزایش مشارکت جامعه محلی در تصمیمات منطقه ای و نیز دخالت بومیان در روند توسعه پایدار و متوازن و لزوم اطلاع جزیره نشینان از اقدامات مهم ملی در توسعه اقتصادی کشور و منطقه، طی نامه […]

شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای شهرستان قشم برای تحقق برنامه های دولت تدبیر و امید در قشم و در راستای افزایش مشارکت جامعه محلی در تصمیمات منطقه ای و نیز دخالت بومیان در روند توسعه پایدار و متوازن و لزوم اطلاع جزیره نشینان از اقدامات مهم ملی در توسعه اقتصادی کشور و منطقه، طی نامه ارسالی به رییس محترم دولت تدبیر و امید، خواستار انتصاب یکی از مدیران باسابقه، توانمند و برجسته دولت در استان هرمزگان در ترکیب هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم شدند.
در بخشی از این نامه آمده است: پس از گذشت بیش از دو دهه از تشکیل و اداره مناطق آزاد و احصاء نقاط ضعف و قوت قوانین مربوطه، شایسته است یک بازنگری و اصلاح قوانین در جهت رفع برخی تداخلات قانونی بمنظور عبور از موانع فراهم آید، در این بازنگری علی الاصول می بایست نظر بیش از ۱۳۰ هزار نفر از سکنه شریف جزیره قشم در این مورد از طریق مشارکت دادن نمایندگان قانونی آنها در شهر و روستا و نیز نمایندگان مردم شهرستان قشم در مجلس شورای اسلامی  در کارگروه های مربوطه مجال طرح و تحقق یابد.

در بخش پایانی این نامه به رییس جمهور محترم که به تایید ۶۰  شورای اسلامی شهرها و روستاهای قشم رسیده، آمده است:

ما نمایندگان مردم شهرها و روستاهای جزیره قشم در شوراهای اسلامی شهر و روستا بمنظور حصول حداکثری هماهنگی و هماهنگی حداکثری در روند توسعه کلان جزیره قشم همانند سایر مناطق کشور و ارتباط تنگاتنگ تر برنامه ریزی عالی استانی با تصمیمات متخذه در ساختار مدیریتی سازمان منطقه آزاد قشم از یکسو و دخالت یافتن نقطه نظرات بیش از ۱۳۰۰۰۰ نفراز سکنه ذی حقوق جزیره و شهرستان قشم و برخوردارتر گردیدن روند توسعه جزیره قشم متناسب با روند توسعه ملی با در نظر داشت شاخص های مربوطه، خواهشمندیم جناب آقای صالح دریانورد ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان و یکی از فرزندان برومند و نخبه این مرز و بوم و از مدیران موفق، خوشنام و توانمند این خطه از میهن اسلامی مان،  به عنوان یکی از اعضاء هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم انتخاب و معرفی گردند. قطعاً انتصاب ایشان با توجه به تجارب گرانسنگ قبلی طی سالها خدمت در بخش مدیریت و برنامه ریزی استانداری هرمزگان و  اشراف بر مقوله برنامه ریزی در امر توسعه با توجه به مسئولیت فعلی ایشان در کسوت ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان  به جهات ماهوی، امکان هماهنگ تر شدن روند توسعه شهرستان قشم در چارچوب روند ملی، استانی و افول و رفع تداخلات و موازی کاری ها در این راستا فراهم آمده و از این رهارود جزیره قشم تا تحقق بازنگری مورد اشاره، به روندی متوازن تر در توسعه همه جانبه دست می تواند یافت. حسن شهرت و مردمی بودن این مدیر فرهیخته و ارادت زادگاهیان به ایشان، ضمن تحکیم و بهبود روابط سازمان منطقه آزاد قشم با مردم و شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان نمایندگان قانونی شان، زمینه برونرفت از برخی مسائل و موانع پیشین توسعه را فراهم آورده و با جلب و جذب مشارکت های ساخت یافته مردمی در فرآیند توسعه در سازمان منطقه آزاد قشم، تحقق ماموریت های سترگ تعریف شده برای این سازمان بمنظور ایجاد جهش در اقتصاد منطقه ای و ملی مبتنی برفعلیت یافتن  ظرفیت های بالقوه بیشمار فرا رو  را شتابی مضاعف خواهد بخشید. اینجانبان رؤسا و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستاهای شهرستان قشم، پیشاپیش آمادگی خویش را برای همکاری و مشارکت در این راه در پیوند با این انتصاب مورد درخواست ابراز داشته و امیدواریم بار دیگر با توجه و رسیدگی به این درخواست مردم خونگرم جزیره قشم از سوی حضرتعالی، امید نوید داده شده در سایه تدبیر والایتان بیش از پیش بر جان وفادار سکنه مومن و انقلابی این خطه از میهن اسلامی مان بر پهنه خلیج فارس تابیدن گیرد و این پاسداران غیور مرزهای میهن و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را سروری مضاعف بخشد.