داورلیگ برترایران: سایه سنگین غفلت بر ورزش / ورزش درجوانان جزیره هرمز شوری و هیجان ندارد

داورلیگ برترایران؛ گفت: ورزش در جوانان جزیره هرمز شوری ندارد سعید مظفری داور لیگ برتر ایران در گفتگو باخبرنگارهرمز؛با تاکید بر اهمیت ورزش؛گفت: ورزش تاثیربسیار زیادی در ساختن یک جامعه سالم و با نشاط دارد، ورزش در جزیره هرمزمغفول مانده و جوانان آن از ورزش دور شده اند . وی افزود:تمامی دستگاه ها باید با […]

داورلیگ برترایران؛ گفت: ورزش در جوانان جزیره هرمز شوری ندارد

سعید مظفری داور لیگ برتر ایران در گفتگو باخبرنگارهرمز؛با تاکید بر اهمیت ورزش؛گفت: ورزش تاثیربسیار زیادی در ساختن یک جامعه سالم و با نشاط دارد، ورزش در جزیره هرمزمغفول مانده و جوانان آن از ورزش دور شده اند .

وی افزود:تمامی دستگاه ها باید با همکاری یکدیگر جوانان این جزیره را به سوی ورزش سوق دهند

داور وسط لیگ برترایران اظهار کرد: با تعامل مناسب و برنامه ریزی ورزش وجوانان شهرستان قشم، گام های اساسی در راستای ارتقاء ورزش برداشته شود

وی یا اشاره با این که دشمنان اسلام به دنبال ضربه زدن به ارزش ها و اعتقادات جوانان هستند؛گفت: گسترش رشته های ورزشی در مدارس، جذب و تشویق جوانان به ورزش قهرمانی می تواند هجمه های فرهنگی دشمنان را نیز خنثی کند.
مظفری باتاکید براین که جزیره هرمزانلاین ؛ به توجه بیشتری نیاز دارد؛ افزود:جزیره هرمز که بهشت خلیج فارس است امروز بسیاری از ساکنان آن به دلیل عدم رونق اقتصادی، بیکاری، هزینه های بالای زندگی و نبود زیر ساختها، رنج می برند

وی بیان داشت: جزیره هرمز ازپتانسیل بالا در توسعه گردشگری و توسعه جامعه محلی محسوب می‌شود که با مدیریت صحیح واستفاده از منابع می تواند قطب گردشگری شود
مظفری توسعه در هرمز را ضعیف خواند و افزود: سرمایه گذار برای ایجاد یک صنعت یا کارخانه تولیدی در یک منطقه، نیاز به انگیزه و رغبت دارد که در هرمز با توجه به فراهم نبودن زیرساخت های اقتصادی و راه دسترسی آسان و حمل و نقل دریایی سرمایه گذاری در این جزیره را با مشکل روبرو کرده است.