داغ شدن تنور انتخابات در قشم/ گزارش تصویری

با آغاز فعالیت ستادهای انتخاباتی و نصب تبلیغات انتخاباتی در خرداد ۱۴۰۰ شهر قشم رنگ و بوی دیگر گرفته و شور انتخاباتی فضایی امید بخش برای مشارکت مردم ایجاد کرده است.

با آغاز فعالیت ستادهای انتخاباتی و نصب تبلیغات انتخاباتی در خرداد ۱۴۰۰ شهر قشم رنگ و بوی دیگر گرفته و شور انتخاباتی فضایی امید بخش برای
مشارکت مردم ایجاد کرده است.