خیزش منطقه آزاد قشم برای تفویض اختیار وزارت تعاون

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار معاون وزارت کار گفت : منطقه آزاد قشم آماده اجرای همه تفویض اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. تا پیش از این وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قشم بصورت کامل و وزارت ورزش بخشی از اختیارات خود را به منطقه آزاد قشم تفویض کرده اند که تغییر چندانی در قبل و بعد تفویض احساس نمی شود و با حواشی همراه بوده است و معلوم نیست این تفویض اختیارات چه سودی برای منطقه آزاد به همراه داشته است.