خود مراقبتی تنها راه نجات قشموندان

با شیوع ویروس کرونا زندگی مردم بکلی دگرگون شد و متاسفانه افراد زیادی جان خود را با ویروس کوید ۱۹ از دست دادند . مردم جزیره قشم در ماه های نخست با تمام توان به مقابله این بیماری برخاستند و با تعطیلی کسب و کار برای قطع  زنجیره این بیماری  تلاش کردند ؛  هرچند در […]

با شیوع ویروس کرونا زندگی مردم بکلی دگرگون شد و متاسفانه افراد زیادی جان خود را با ویروس کوید ۱۹ از دست دادند .

مردم جزیره قشم در ماه های نخست با تمام توان به مقابله این بیماری برخاستند و با تعطیلی کسب و کار برای قطع  زنجیره این بیماری  تلاش کردند ؛  هرچند در خرداد ماه ۱۳۹۹ وضعیت قشم برای مدتها قرمز شد . وجود همه سختگیری هایی که قشموندان برای رهایی از شر این ویروس به خود وارد کردند و معیشت آنها تحت تاثیر وضعیت کرونایی قرار گرفت و وضعیت قشم به آبی تغییر یافت بار دیگر با ولنگاری ورود مسافران به جزیره قشم در دی ماه وضعیت قشم به نارنجی تغییر کرد و تنها بیمارستان قشم به دلیل ابتلای پرستاران آن به بیماری کرونا با کمبود پرستار مواجه شد.

بر اساس پژوهش انجام شده از تردد های انجام گرفته به جزیره قشم مشخص شد با وجود محدودیتهایی که در سال جاری اعلام شده است  و علی رغم آنکه تردد به جزیره قشم به سهولت قابل کنترل است  ، ورود انواع خودرو به جزیره در سال ۹۹ بیش از سه برابر سال های قبل است که این موضوع نشان می دهد موج ورود گردشگران   با توجه به تعطیلی مدارس چندین برابر شده است . از طرفی مسئولین جزیره حساسیتی چندانی برای محدودیت حضور مسافران از خود نشان نمی دهند  لذا به شهروندان عزیز توصیه می شود جهت حفظ جان ، خودمراقبتی را همواره مد نظر قرار داده و از حضور در اماکن شلوغ خودداری کنند.