خواب بازرسی بیگانگان از مراکز نظامی ایران هرگز تعبیر نمی شود

سردار بسیجی محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در گفت و گو با زرین خبر در واکنش به  امکان دسترسی بازدید از مراکز نظامی ایران طبق پروتکل الحاقی، اظهار کرد: بازرسی بیگانگان از مراکز نظامی ایران خوابی است که هرگز تعبیر نخواهد شد. رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تاکید بر اینکه خواب بازرسی بیگانگان از مراکز نظامی ایران […]

سردار بسیجی محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در گفت و گو با زرین خبر در واکنش به  امکان دسترسی بازدید از مراکز نظامی ایران طبق پروتکل الحاقی، اظهار کرد: بازرسی بیگانگان از مراکز نظامی ایران خوابی است که هرگز تعبیر نخواهد شد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تاکید بر اینکه خواب بازرسی بیگانگان از مراکز نظامی ایران هیچ وقت تعبیر نمی شود، افزود: هیچ مقامی هم حق سپردن چنین تعهدی را به کسی ندارد.

وی با اشاره به اینکه پاسخ ما به تهدیدات آمریکایی ها همان است که سردار سلامی در برنامه زنده تلویزیونی در صدا و وسیما گفتند، تصریح کرد: از بازرسان اماکن نظامی با سرب داغ استقبال می کنیم.

سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه کشورمان،  پس از دیدار با مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح کرد که امکان دسترسی مدیریت شده به مراکز نظامی ایران طبق پروتکل الحاقی و در شرایط خاص وجود دارد که این اظهارات وی  واکنش های متفاوتی را به همراه داشت که البته باید گفت اظهارات وی بر خلاف صریح تدبیر رهبری بود که در خصوص بازدید از مراکز نظامی در دیدار با مداحان حجت را بیان فرمودند و اشاره داشتند: «به مسئولین تذکرداده ایم به هیچ وجه نباید اجازه داده شود به بهانه نظارت، به حریم امنیتی و نظامی کشور نفوذ شود. مسئولین نظامی اجازه ندارند به بهانه بازرسی، بیگانگان را به حریم امنیتی کشور راه دهند یا توسعه دفاعی کشوررامتوقف کنند.»