خلیج خونین به عنوان اثر برگزیده نهمین جشنواره تئاتر استانی منطقه آزاد قشم انتخاب شد

نهمین جشنواره تئاتر استانی منطقه آزاد قشم که با حضور پنج اثر در روزهای یازدهم و دوازدهم آذر ۱۴۰۱ در محل تالار آیینه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد قشم برگزار شده بود با معرفی منتخبین این رویداد هنری به کار خود پایان داد. هیئت داوران نهمین جشنواره تئاتر جزیره قشم از بین […]

نهمین جشنواره تئاتر استانی منطقه آزاد قشم که با حضور پنج اثر در روزهای یازدهم و دوازدهم آذر ۱۴۰۱ در محل تالار آیینه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد قشم برگزار شده بود با معرفی منتخبین این رویداد هنری به کار خود پایان داد.

هیئت داوران نهمین جشنواره تئاتر جزیره قشم از بین نمایشهای باتلاق به کارگردانی ابوطالب احدی ، سوگ جامه به کارگردانی غلام رنجبر ،خلیج خونین به  کارگردانی  نرگس پورگیویی ، شبیه عباس به کارگردانی ابوذر رحیمی و چراغ به کارگردانی حسین مسکینی  آرا خود را به شرح ذیل اعلام نمودند:

بخش گریم

تقدیر از گروه گریم تئاتر نمایش شیبه عباس با اهدای لوح تقدیر  جشنواره به همراه هدیه نقدی

بخش پوستر

تقدیر  از طراح پوستر و بروشور نمایش سوگ جامه آقای یونس دهقانی  با اهدای لوح تقدیر به همراه هدیه نقدی

بخش نور

تقدیر  از نمایش خلیج خونین با اهدای لوح تقدیر و هدیه نقدی

بخش کودک

تقدیر به صورت مشترک از تئاتر خلیج خونین امیر مهدی ذاکری خواه و نمایش شبیه عباس زینب رحیمی شهواری  با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی

بخش طراحی لباس

تقدیر برای طراحی لباس نمایش چراغ آقای حسین مسکینی با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی

رتبه سوم طراحی لباس به نمایش شبیه عباس مریم خوسه با اهدای لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی

رتبه دوم طراحی لباس به نمایش سوگ جامه ابراهیم محمد نژاد  با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی

طراحی صحنه

رتبه سوم طراحی صحنه برای نمایش چراغ  حسین مسکینی با اهدای  لوح تقدیر  و جایزه نقدی

رتبه دوم طراحی صحنه برای نمایش خلیج خونین موسی مومنی  با اهدای لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی

بخش موسیقی

رتبه سوم موسیقی برای نمایش خلیج خونین علی چرخی نفر با اهدای لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی

رتبه دوم موسیقی برای نمایش چراغ  علی یادگاری  با اهدای لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی

رتبه اول موسیقی  برای نمایش شبیه عباس آقایان محمد حسین ذاکری  – علی چرخی نفر  با اهدای لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی

بخش بازیگری زن

تقدیر مشترکاً برای بازی در نمایش شبیه عباس فاطمه حیدری و زهرا دلارا با اهدای لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی

مقام سوم برای بازی در نمایش سوگ جامه محدثه تولایی با اهدای لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی

مقام دوم مشترکاً برای بازی در نمایش باتلاق فریبا عجم با اهدای لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی و برای بازی در نمایش خلیج خونین نرگس پورگیوی با اهدای لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی

مقام اول هئیت داوران در این بخش انتخابی نداشتند .

بازیگری مرد

تقدیر برای بازی در نمایش خلیج خونین نقش کرو لال ، یونس و سرگرد موسی مومنی با اهدای لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی

مقام سوم مشترکاً برای بازی در نمایش باتلاق ابوطالب احدی با اهدای لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی و برای بازی در نمایش سوگ جامه غلام رنجبر

مقام دوم برای بازی برای نمایش شبیه عباس علیرضا احدی با اهدای لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی

مقام اول هئیت داوران در این بخش انتخابی نداشتند

بخش نمایش نامه نویسی

تقدیر از نمایش شبیه عباس ابوذر رحیمی با اهدای لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی

مقام سوم برای نمایش خلیج خونین غلام رنجبر با اهدای  لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی

مقام دوم هئیت داوران در این بخش انتخابی نداشتند

مقام اول هئیت داوران در این بخش انتخابی نداشتند

کارگردانی

مقام سوم برای کارگردان نمایش خلیج خونین خانم نرگس پور گیوی

مقام دوم هئیت داوران در این بخش انتخابی نداشتند

مقام اول هئیت داوران در این بخش انتخابی نداشتند

و در پایان نمایش خلیج خونین به کار گردانی نرگس پور گیوی به عنوان اثر برگزیده  جشنواره نهم به تئاتر فجر معرفی گردید.

آقایان حسن ذاکری و علیرضا زارعی و خانم ندا ثابتی  نهمین جشنواره تئاتر استانی منطقه آزاد قشم را داوری کردند.