خلأ مدیران با‌ کفایت، مقتدر وانقلابی در کلیدی ترین بندرِ ترانزیتی- صنعتی

ابراهیم بلالی قشمی پژوهشگر حوزه اقتصاد- مالی و عضو انجمن مهندسی مالی ایران معتقد است: یکی از مسائل مهم عدم دستیابی به توسعه پایدار متوازن در بزرگترین جزیره غیرمستقل خاورمیانه خلأ مدیران با‌ کفایت، مقتدر و انقلابی و نیز عدم میدان دادن بی سابقه دو رکن از سه رکن اصلی رسیدن به توسعه پایدار یعنی […]

ابراهیم بلالی قشمی پژوهشگر حوزه اقتصاد- مالی و عضو انجمن مهندسی مالی ایران معتقد است: یکی از مسائل مهم عدم دستیابی به توسعه پایدار متوازن در بزرگترین جزیره غیرمستقل خاورمیانه خلأ مدیران با‌ کفایت، مقتدر و انقلابی و نیز عدم میدان دادن بی سابقه دو رکن از سه رکن اصلی رسیدن به توسعه پایدار یعنی جوامع محلی واقعی و نخبگان و از آن طرف عدم همکاری یک رکن دیگر یعنی حاکمیت بوده ایم که بارها تأکید شده لازمه توسعه پایدار متوازن در جزیره ژئواستراتژیک قشم همکاری سه رکن اصلی شامل حاکمیت، جوامع محلی واقعی و نخبگان باید دانست.

ابراهیم بلالی قشمی در یادداشتی آورده است:

بزرگترین جزیره خلیج فارس به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی و همجواری با چندین کشور همسایه یکی از مهمترین و مستعدترین مناطق از لحاظ استفاده از ظرفیت های قانونی در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است، مناطقی که طبق قانون، ضمن تسهیل فرآیند تولید و اشتغال داخلی، باید زمینه را برای انتقال فناوری ها و تکنولوژی های بروز فراهم کنند و همه این ظرفیت ها باید در نهایت منجر به توسعه منطقه ای و انتفاع ساکنان بومی این مناطق و آنگاه کمک به توسعه ملی گردد.
اما به نظر می رسد یکی از استراتژیک‌ ترین جزایر ایران و خلیج فارس که به دلیل خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌های عبوری از آبراهه بین‌المللی و پارک‌های انرژی و زیست – فناوری آن شهرتی جهانی دارد، با در نظر گرفتن تمام این محاسن و امتیازات و نیز با وجود یدک کشیدن بندر کلیدی ترانزیتی و صنعتی منطقه آزاد کشور، آن چنان که باید و شاید نتوانسته در تحقق اهداف متصور برای آن موفق عمل کند، چه از نظر تسهیل فرآیندهای تولید و چه از نظر ایجاد تغییر محسوس در زندگی ساکنان محلی، موضوعی که صحبت ها و گله مندی بسیاری از سرمایه گذاران فعال در منطقه مؤید آن است.

در نهایت به نظر می رسد توسعه این جزیره در دوران مختلف مدیریتی تحت تاثیر نظرات و سلایق شخصی یا گروهی واقع شده و در نتیجه شاهد توسعه ای کاریکاتوری و نامتوازن در این جزیره هستیم که در نتیجه منجر به افزایش هزینه های عمومی مردم محلی بدون تغییر محسوس و چشمگیر در اشتغال و اقتصاد در این منطقه شده است.

کلام آخر اینکه از منتخب محترم ریاست جمهوری در دولت سیزدهم که با شعار ” دولت مردمی برای ایران قوی ” توانست اکثریت مطلق آراء جزیره نشینان را کسب نماید، مورد انتظار است از ظرفیت و پتانسیل نخبگان و جامعه محلی واقعی جزیره نشین در مناصب کلیدی و تصمیمات توسعه ای استفاده بهینه وموثری شود. نیز یک بار برای همیشه انتخاب فرماندار، مدیرعامل وعضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری؛ صنعتی در جزیره قشم بدون نگاه سیاسی و صرفاً براساس صلاحیت های فنی وتخصصی از نهاد نخبگان همین جزیره باشد، خواسته زیادی هم نیست می طلبد مجمع نمایندگان و در رأس آنان احمد مرادی، منصور آرامی و محمدآشوری تازیانی بعنوان فرزندان غیور هرمزگان جوامع محلی واقعی و نخبگان را همراهی کنند.