خسارتهای سیلاب شهر قشم ناشی از بی تدبیری مسئولان است+صوت

شیخ عبدالرحیم خطیبی امام جمعه اهل سنت قشم در خطبه های نماز جمعه گفت : مشکلات ناشی از سیلاب بارندگی اخیر ناشی از بی تدبیری مسئولان است. دانلود

شیخ عبدالرحیم خطیبی امام جمعه اهل سنت قشم در خطبه های نماز جمعه گفت : مشکلات ناشی از سیلاب بارندگی اخیر ناشی از بی تدبیری مسئولان است.

دانلود