حکایت نان یا جان مردم/ سخنان فرماندار قشم با شبکه سلامت

گفتگوی شبکه سلامت با علیرضا نصری فرماندار شهرستان قشم در مورد سفرهای نوروزی به جزیره قشم