حکایت نان یا جان مردم/ سخنان فرماندار قشم با شبکه سلامت

گفتگوی شبکه سلامت با علیرضا نصری فرماندار شهرستان قشم در مورد سفرهای نوروزی به جزیره قشم

گفتگوی شبکه سلامت با علیرضا نصری فرماندار شهرستان قشم در مورد سفرهای نوروزی به جزیره قشم