حوزه و دانشگاه باید برای حفظ نظام مدنی اسلامی تلاش کنند

محمدجواد لاریجانی روز یکشنبه در همایش وحدت حوزه و دانشگاه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم بیان کرد: پس از انقلاب اسلامی ۲ جریان بزرگ  در ایران به راه افتاده است و هنوز هم ادامه دارد که نخست جریان بنای نظامی مدنی سیاسی جامع بر اساس اندیشه های اسلامی در کشور است که مردم از […]

محمدجواد لاریجانی روز یکشنبه در همایش وحدت حوزه و دانشگاه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم بیان کرد: پس از انقلاب اسلامی ۲ جریان بزرگ  در ایران به راه افتاده است و هنوز هم ادامه دارد که نخست جریان بنای نظامی مدنی سیاسی جامع بر اساس اندیشه های اسلامی در کشور است که مردم از ابتدا در این زمینه ورود کردند و دوم نهضت بیداری اسلامی است که متعلق به ایران و شیعه و سنی نیست و امت ها با تمسک به اسلام از حقارت خارج شدند.
وی افزود: برای رسیدن به ارزش های اسلام باید دین اقامه شود، از این رو تاکید بر تاسیس جامعه ای اسلامی است و باید این پروژه بزرگ ملی مبنی بر تاسیس جامعه و نظام اسلامی به پیش رفته و در برابر تعرض های تئوری و علمی دشمنان به آن مقابله شود که این امر جز با وحدت حوزه و دانشگاه امکان پذیر نیست.
معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه تصریح کرد: در بحث حوزه و دانشگاه باید به علوم جدید توجه کرد زیرا پایه علوم جدید غربی بر سکولاریسمی استوار است که از زمان سقراط حکیم برای مبارزه با خدایان متعدد باستان مطرح شد و از آن زمان فیلسوفان تلاش کردند علت رویدادها را در خود آنها جست و جو کنند.
او اضافه کرد: وجه تمایز علوم مدرن با علوم اسلامی سکولار بودن است اما در علوم غیرمادی مانند علوم انسانی دیدگاه آنها قابل استفاده نیست و این اشکالی در علوم انسانی غرب می باشد زیرا برای فهم علم ارادی انسان نمی توان آن را به ماشینی نوین تنزل داد و از این روست که پیشرفت علوم انسانی به نسبت سایر علوم به کندی صورت گرفته است.
وی مدار کار حوزه ها را مدار بصیرت عنوان کرد و افزود: علم بدون عمل کامل نمی شود و وحدت حوزه و دانشگاه باید با عمل مناسب و داشتن تصوری درست از شرایط کنونی همراه باشد زیرا گام نخست در این راه بصیرت بوده و انقلاب اسلامی نقطه مرجعی است برای فهم واقع بینانه از شرایط.
معاون قوه قضاییه ادامه داد: ۲ جریان بزرگ با وقوع انقلاب اسلامی در ایران به راه افتاد و هنوز هم ادامه دارد که نخست جریان بنای نظامی مدنی سیاسی جامع بر اساس اندیشه های اسلامی در کشور است که مردم از ابتدا در این زمینه ورود کردند و دوم نهضت بیداری اسلامی است که متعلق به ایران و شیعه و سنی نیست و امت ها با تمسک به اسلام از حقارت خارج شدند.
او گفت: امروز مساجد غرب مملو از مسلمانان است و افراد هویت خود را با اسلام تعریف می کنند که این امر نگرانی در غرب ایجاد کرده؛ گرچه این نشان از موفقیت دارد اما مسایلی نیز به دنبال داشته زیرا آنها مانند نهالی هستند که می تواند مورد حمله آفت ها قرار گیرند و در این میان حوزه و دانشگاه برای توفیق این ۲ جریان، نظام مدنی معتدل در ایران و غنا بخشیدن و جلوگیری از انحراف در نهضت بیداری اسلامی در جهان اثر بزرگی دارد و می توان با آن کارهای قابل توجهی انجام داد.
لاریجانی اضافه کرد: ایجاد جامعه اسلامی پیشرفته از ابتدا با چالش هایی روبرو بود زیرا برخی اسلام را تفکری مندرس می نامیدند و حتی امپراتوری سوسیالیستی که چند دهه گذشته از بین رفت، دین را افیون جامعه می نامید و دیدگاه سکولار- لیبرال خودمحور، مستکبر و خود بزرگ بین موجود نیز -که در نهایت ساقط خواهد شد- بر عبادت محدود و قائم به شخص تاکید دارد و برای تحمیل خود از هیچ فشاری کوتاهی نمی کند… .
معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بیان کرد: … سکولارها معتقدند دین به حوزه خصوصی افراد مرتبط است و حوزه مدنی باید به صورت عرفی اداره شود و برخی کشورهای پیشرفته غیرمسلمان را نمونه نارکارآمدی اسلام مطرح می کنند؛ حتی در دهه نخست انقلاب نیز معتقد بودند پروژه نظام جمهوری اسلامی شکست خواهد خورد اما پس از مدتی ایران در علوم، فنون، مدنیت و مردمسالاری پیشرفته ترین کشور خاورمیانه و غرب آسیا شد.
او در ادامه تشریح کرد: نقش امام راحل در تحکیم مردمسالاری در ایران بی مانند و ولایت فقیه سنگر بزرگ حمایت از مردمسالاری بود، پیشرفت علمی کشور در ۲۵ سال گذشته نیز مرهون پیگیری های ایشان است و در نهایت پیشرفت ها نشان داد ادعای آنها مبنی بر اینکه اسلام نمی تواند کشوری پیشرفته ایجاد کند، غلط است.
لاریجانی با اشاره به اینکه در ارزیابی جوامع از سوی غربی ها به نظام مدنی توجه می شود گفت: در کشوری که روزی امپراتورها حکمران بودند، انتخاب مسئولان ارشد نظام با سیستم قانونی و رای مردم انجام می شود و طی چهار دهه گذشته ایرانی که زیر دست اجانب بود، امروز در منطقه خط و نشان دارد و سیاست های آنها را ناکام می گذارد و حوزویان و دانشگاهیان باید در این مسیر اعتلای ایران اسلامی هماهنگ و همدل گام بردارند.

منبع : ایرنا