حوزه حضرت خدیجه سلام الله علیها بندرعباس پیشگام در محرومیت زدایی

عملکرد حوزه مقاومت حضرت خدیجه سلام الله علیها بندرعباس رده برتر سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان در حوزه محرومیت زدایی مشاهده نمایید.