حمایت کودکان قشم از کودکان غزه

همزمان با روز مقاومت اسلامی مراسم حمایت فرزندان مهدهای کودک قشم از کودکان غزه برگزار شد . شعرخوانی ,نقاشی پرچم فلسطین وقرا ئت بیانیه در حمایت از کودکان غزه توسط مدیر مهد کودک گلپونه های قشم از جمله برنامه ها ی این مراسم بود کیانی سرپرست اداره بهزیستی قشم نیز با محکوم کردن جنایات رزیم صهیونیستی ؛کشتار  کودکان  بی […]

همزمان با روز مقاومت اسلامی مراسم حمایت فرزندان مهدهای کودک قشم از کودکان غزه برگزار شد .
شعرخوانی ,نقاشی پرچم فلسطین وقرا ئت بیانیه در حمایت از کودکان غزه توسط مدیر مهد کودک گلپونه های قشم از جمله برنامه ها ی این مراسم بود
کیانی سرپرست اداره بهزیستی قشم نیز با محکوم کردن جنایات رزیم صهیونیستی ؛کشتار  کودکان  بی گناه در غزه را نقص آشکار حقوق بشر و مصادق بارز جنایات جنگی عنوان وبر لزوم حمایت از مظلومین جهان تاکید کرد .