حماسه حضور حافظان تنگه هرمز در انتخابات مجلس یازدهم/گزارش تصویری

مردم قشم بار دیگر با حضور در پای صندوقهای رای حماسه ای جاویدان آفریدند. بر اساس آرای اخذ شده احمد مرادی ، محمد آشوری و منصور آرامی به عنوان نمایندگان منتخب حوزه انتخابیه قشم ، بندرعباس ، ابوموسی ، حاجی آباد و خمیر برگزیده شده اند.

مردم قشم بار دیگر با حضور در پای صندوقهای رای حماسه ای جاویدان آفریدند. بر اساس آرای اخذ شده احمد مرادی ، محمد آشوری و منصور آرامی به عنوان نمایندگان منتخب حوزه انتخابیه قشم ، بندرعباس ، ابوموسی ، حاجی آباد و خمیر برگزیده شده اند.