حضور پر شور مردم قشم در انتخابات ریاست جمهوری

مردم قشم در اولین ساعات آغاز رای گیری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور در شعب اخذ رای آرای خود را به صندوق ها ریختند.

مردم قشم در اولین ساعات آغاز رای گیری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور در شعب اخذ رای آرای خود را به صندوق ها ریختند.