حذف المان سنگ روی سنگ در شهر قشم

ساخت المان های شهری علاوه بر زیبایی می تواند به عنوان نماد فرهنگی یک شهر نیز قلمداد شود . اما ساخت المانی متشکل از یک سنگ بر روی سنگ دیگر همراه با یک طناب که به قول یک قشموند نمادی از بند نشدن سنگ روی سنگ در شهر قشم بود با واکنش ها متفاوتی از […]

ساخت المان های شهری علاوه بر زیبایی می تواند به عنوان نماد فرهنگی یک شهر نیز قلمداد شود .

اما ساخت المانی متشکل از یک سنگ بر روی سنگ دیگر همراه با یک طناب که به قول یک قشموند نمادی از بند نشدن سنگ روی سنگ در شهر قشم بود با واکنش ها متفاوتی از سوی شهروندان همراه بود.

اما در حالی که هنوز داربست های این المان باز نشده بود ، این سازه تخریب شد و در این بین فقط بودجه بیت المال به باد فنا رفت که این هم در جای خود نشانه ای از تدابیر مسئولین قشم را به نمایش می گذارد.