حاج حسین یکتا: دعوا سر ولایت است

حاج حسین یکتا: دعوا سر ولایت است – قسمت دوم سخنرانی حاج حسین یکتا در  مراسم اربعین شهید ۹۸/۱۱/۲۳ مهدیه شهدای گمنام قشم.

حاج حسین یکتا: دعوا سر ولایت است – قسمت دوم سخنرانی حاج حسین یکتا در  مراسم اربعین شهید ۹۸/۱۱/۲۳ مهدیه شهدای گمنام قشم.