جوشن ایمان کاری از گروه هنری جنت البقیع قشم+فایل صوتی

جوشن ایمان کاری از گروه هنری جنت البقیع قشم – شاعر :سید صادق آتشی – اهنگساز : استاد محمد آرامباش- تنظیم و میکس : صابرآرامباش- ضبط: صابر شاهی -سرپرست گروه: مصطفی احمدی پور -اعضای گروه هنری جنت البقیع: یاسین صادقی بهمنی ،فائز رنجبری ،احمد خادمی ،محمد امین رنجبران ،علیرضا شبتاریانی، آرش رئیسی ،محمد شبتارانی، مرتضی […]

جوشن ایمان کاری از گروه هنری جنت البقیع قشم – شاعر :سید صادق آتشی – اهنگساز : استاد محمد آرامباش- تنظیم و میکس : صابرآرامباش- ضبط: صابر شاهی -سرپرست گروه: مصطفی احمدی پور -اعضای گروه هنری جنت البقیع: یاسین صادقی بهمنی ،فائز رنجبری ،احمد خادمی ،محمد امین رنجبران ،علیرضا شبتاریانی، آرش رئیسی ،محمد شبتارانی، مرتضی احمدی پور ،یاسین زینل زاده، امیر حسین بازماندگان، امیر جواد رخشان غربی ،محمد رضا ماهیگیر
دانلود