جوانان قشمی در تامین مسکن‌شان با مشکلات فراوانی روبرو هستند

رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان گفت: بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، همه اقشار به ویژه اقشار محروم حق برخورداری از مسکن دارند بنابراین باید به مشکل مسکن جوانان قشم رسیدگی شود. احمد مرادی در اخطار قانون اساسی، اظهار کرد: اخطار بنده اصل ۳۱ قانون اساسی است که اشاره دارد داشتن مسکن مناسب و مورد […]

رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان گفت: بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، همه اقشار به ویژه اقشار محروم حق برخورداری از مسکن دارند بنابراین باید به مشکل مسکن جوانان قشم رسیدگی شود.

احمد مرادی در اخطار قانون اساسی، اظهار کرد: اخطار بنده اصل ۳۱ قانون اساسی است که اشاره دارد داشتن مسکن مناسب و مورد نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است طبق اولویت برای آنهایی که نیازمندتر هستند به ویژه کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم آورد.

وی ادامه داد: این اصل در شهرستان قشم به بهانه اینکه منطقه آزاد است نادیده گرفته شده است و جوانان قشمی در تامین مسکن‌شان با مشکلات فراوانی روبرو هستند به همین جهت عرض من این است که این تذکر را جدی بگیرید و از دولت بخواهید برنامه‌ریزی در این زمینه داشته باشد.

مرادی گفت: باید تدبیری کرد تا جوانان قشمی ما مثل تمام جوانان کشور بتوانند از این فرصت بهره‌مند شوند.

وی افزود: تاکید می‌کنم هم کمیسیون اقتصاد به موضوع منطقه آزاد رسیدگی کند و هم خود رییس مجلس دستور دهد تا موضوع جوانان قشمی درباره مشکل مسکن و زمین برطرف شود.

ایسنا