جلسه شورای آردونان درقشم برگزارشد

جلسه شورای آردونان درقشم باحضورمعاون فرماندار قشم وجمعی از مسئولین این شهرستان برگزارشد به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمزانلاین ؛ حسین رضایی معاون برنامه ریزی وامورعمرانی فرماندار قشم دراین جلسه گفت: :وضعیت گندم و آرد و اختلاف قیمتی که در بازار ایجاد شده نگران کننده است ؛ وظیفه مسئولین بویژه اعضای شورای آرد و نان […]

جلسه شورای آردونان درقشم باحضورمعاون فرماندار قشم وجمعی از مسئولین این شهرستان برگزارشد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمزانلاین ؛ حسین رضایی معاون برنامه ریزی وامورعمرانی فرماندار قشم دراین جلسه گفت: :وضعیت گندم و آرد و اختلاف قیمتی که در بازار ایجاد شده نگران کننده است ؛ وظیفه مسئولین بویژه اعضای شورای آرد و نان این شهرستان است که با نظارت دقیق از این دوگانگی قیمت جلوگیری نمایند.

معاون برنامه ریزی وامورعمرانی فرماندار قشم اضافه کرد:یکی دیگر از موضوعاتی که باید مورد تاکید قرار گیرد مسئله بهداشت خبازیهای شهرستان است که مسئولین بهداشت می بایست نظارت خود را در این خصوص افزایش دهند..

وی افزود:خدمت رسانی مطلوب وظیفه ذاتی مسئولین وخدمتگزاران است مسئولین نظارت حافظ امنیت وسلامت مردم هستند،

رضایی درپایان تصریح کرد: اختلاف قیمتی نان ازنانوایی ها تا سوپرمارکت درشهرستان قشم نگران کننده است که این امربا نظارت صحیح مسئولین باید حل شود .