جلب رضایت شهروندان قشم در مدت زمان کوتاهی امکان پذیر است

شهردار قشم گفت : جلب رضایت شهروندان قشم حتی در مدت کوتاهی  امکان پذیر است.  احمد رحیمی پس از  پایان یافتن پروژه آسفالت محله امام حسن مجتبی (ع) عنوان کرد: شهرداری قشم توانایی های لازم برای اجرای طرح های عمرانی را در مدت زمان کوتاه دارد . وی افزود : پروژه آسفالت محله امام حسن […]

شهردار قشم گفت : جلب رضایت شهروندان قشم حتی در مدت کوتاهی  امکان پذیر است.

 احمد رحیمی پس از  پایان یافتن پروژه آسفالت محله امام حسن مجتبی (ع) عنوان کرد: شهرداری قشم توانایی های لازم برای اجرای طرح های عمرانی را در مدت زمان کوتاه دارد .

وی افزود : پروژه آسفالت محله امام حسن مجتبی (ع)بعد از مدت کوتاهی از شروع کار به بهره برداری کامل رسید و امید واریم که موجبات رضایتمندی شهروندان این محله  را فراهم کرده باشیم .

رحیمی در خصوص  اجرای این پروژه اظهار داشت : پس از تخصیص اعتبارات و برگزاری مناقصه ، عملیات اجرایی آسفالت کردن آغاز و با پیگیری هایی که عوامل اجرایی و نظارتی از سوی شهرداری قشم صورت گرفت این شد که در مدت زمان کمی این پروژه را به بهره برداری کامل رساندیم .

شهردار قشم ضمن قدردانی از عوامل اجرایی این پروژه گفت : شیرینی این سختی ها زمانیست که رضایتمندی کامل را از شهروندان دریافت نماییم .