جشن روز استاد بدون حضور اساتید و دانشجویان موسسه آموزش عالی قشم

بله این هم در جای خودش نو بره ، مراسم بزرگداشت مقام استاد در موسسه آموزش عالی قشم در حالی انجام نشد که با حضور مسئولین و خبرنگاران دانشجویان و اساتید این مرکز با عدم حضور خود آن را لغو کردند. پس از این افتضاح مدیریتی که تصویر آن نشان دهنده اوج بی تدبیری در […]

بله این هم در جای خودش نو بره ، مراسم بزرگداشت مقام استاد در موسسه آموزش عالی قشم در حالی انجام نشد که با حضور مسئولین و خبرنگاران دانشجویان و اساتید این مرکز با عدم حضور خود آن را لغو کردند.

پس از این افتضاح مدیریتی که تصویر آن نشان دهنده اوج بی تدبیری در این مرکز آموزش عالی است متوجه خواهد شد که در این موسسه چه خبر است .

البته کلاس درس دانشجویان برای حضور یا عدم حضور که خودتان قضاوت خواهید کرد ، از صبح تعطیل شده بود اما دانشجویان این فرصت را غنیمت شمرده و جیم فنگ زدند و دست مسئولین دانشگاه را در حنا گذاشتند تا در روی مسئولین شمرنده که چه عرض کنیم.

اما مسئولین موسسه آموزش عالی روحیه خود را پس از این اتفاقات از دست ندادند و گفتند : ما همین جوری صندلی کلاس ها را توی سالن چینش کردیم و ربطی به مراسم بزرگداشت روز استاد نداره ، تا به این وسیله دست خبرنگاران را برای نوشتن این خبر از پشت ببندند.

ولی با توجه به سوابق قبلی موسسه آموزش عالی قشم در برگزاری ضعیف برنامه هایی از این دست مصمم شدیم تا با نوشتن این خبر شما را از وضعیت بی تدبیری مسئولین این دانشگاه مطلع کنیم و  دیگر هیچ.