جزیره هرمز به منطقه آزاد قشم الحاق شد

در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس با الحاق جزیره هرمز به محدوده منطقه آزاد قشم موافقت کردند. بر این اساس، لایحه الحاق جزیره هرمز به محدوده منطقه آزاد قشم که به پیشنهاد دولت در جلسه ۹۱.۸.۱۰ هیأت وزیران به تصویب رسیده بود با بررسی نمایندگان مجلس و با ۱۴۸ رای موافق، […]

در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس با الحاق جزیره هرمز به محدوده منطقه آزاد قشم موافقت کردند.

بر این اساس، لایحه الحاق جزیره هرمز به محدوده منطقه آزاد قشم که به پیشنهاد دولت در جلسه ۹۱.۸.۱۰ هیأت وزیران به تصویب رسیده بود با بررسی نمایندگان مجلس و با ۱۴۸ رای موافق، ۶۱ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

موافقان این طرح در تشریح موافقت خود با این لایحه اظهار داشتند: با الحاق جزیره هرمز به محدوده منطقه آزاد قشم مردم هرمز از مزایای قانونی مناطق آزاد بهره مند می شوند و این سبب رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال می شود و همچنین مزیت های نسبی و ظرفیت های جزیره هرمز به اهداف مناطق آزاد نزدیک است و می تواند به رشد و توسعه منطقه آزاد قشم  نیز کمک کند.

در ادامه مجلسه امروز مجلس شورای اسلامی سعیدی کیا به عنوان نماینده دولت با بیان اینکه بودجه عملیاتی و غیر عملیاتی این لایحه در نظر گرفته شده است، گفت: در هیأت دولت جذب سرمایه گذاری به صورت مشارکتی برای توسعه هرمز در نظر گرفته شده  و این جزیره با الحاق به منطقه آزاد قشم می تواند کسب و کار و رونق گردشگری این منطقه را افزایش دهد.