جزیره ای با کمترین میزان تصادفات رانندگی در کشور

شاید به نظر برسد که جزایرها به دلیل پتانسیل گردشگری مناسب و پر رفت و آمد بودن آنها ، به نسبت بیشترین آمار تصادفات رانندگی را به خودشان اختصاص داشته باشند اما جزیره ای در استان هرمزگان کمترین میزان تصادفات رانندگی در کشور را به خود اختصاص داده است . به گزارش هرمز ، جزیره […]

شاید به نظر برسد که جزایرها به دلیل پتانسیل گردشگری مناسب و پر رفت و آمد بودن آنها ، به نسبت بیشترین آمار تصادفات رانندگی را به خودشان اختصاص داشته باشند اما جزیره ای در استان هرمزگان کمترین میزان تصادفات رانندگی در کشور را به خود اختصاص داده است .

به گزارش هرمز ، جزیره کیش به لحاظ شاخص پایین بودن تصادفات رانندگی ، رتبه اول را در کشور به خود اختصاص داده بطوریکه در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۱ هیچ تصادفی که منجر به فوت شود در این جزیره رخ نداده است .

سرعت مجاز خودروها در خیابان ها و نقاط مسکونی کیش تا ۵۰ کیلومتر و جاده ها و نقاط غیرمسکونی تا ۸۰ کیلومتر تعیین شده است .

در خیابان ها و جاده های کیش بیش از هفت هزار خودرو تردد می کند .

جریمه ده هزار تومانی خودروهای کثیف در خیابانها . از نکات جالب توجه مقررات راهنمایی و رانندگی در این جزیره زیباست، بوق زدن هم در کل جزیره ممنوع است .