توان بالگردی سپاه در رزمایش پیامبراعظم(ص) ۱۷

بخشی از توان بالگردی هوانیروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رزمایش پیامبراعظم(ص) ۱۷ جزیره قشم را به روایت فیلم ببینید.

بخشی از توان بالگردی هوانیروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رزمایش پیامبراعظم(ص) ۱۷ جزیره قشم را به روایت فیلم ببینید.