تغییر نام خیابان های قشم در سایه سکوت شورای شهر قشم

تغییر نام  خیابان های قشم اتفاق جالبی است که در طی چند روز اخیر در شهر قشم رخ داده است و تابلو  بلوار های ولیعصر(عج) و گاز به ترتیب به نامهای جمهوری و دکتر شمس اردکانی توسط سازمان منطقه آزاد قشم  تغییر یافته است . طبق بند ۲۴ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و […]

تغییر نام  خیابان های قشم اتفاق جالبی است که در طی چند روز اخیر در شهر قشم رخ داده است و تابلو  بلوار های ولیعصر(عج) و گاز به ترتیب به نامهای جمهوری و دکتر شمس اردکانی توسط سازمان منطقه آزاد قشم  تغییر یافته است .

IMG_4195

طبق بند ۲۴ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر مصوب مورخ ۱۳۷۵/۳/۱، نام‌گذاری و یا تغییر نام خیابان‌ها و معابر بر عهده شورای اسلامی شهر است .

به نظر می رسد شورای شهر قشم بی خبر از انجام این تغییرات باز با سکوت خود از  وظایفی  که به واسطه انتخاب شدنشان می بایست در قبال مردم  انجام دهند شانه خالی کرده اند.

از طرفی فلسفه وجودی شوراهای اسلامی که استفاده از توان و مشارکت مردم در اداره جامعه است با روند فعلی  شورا در مدیریت شهری قشم  نامشخص و غیر کاربردی شده  است.

اما دامنه سردرگمی  از تناقض قوانین و مقرارت حاکم در شهر قشم  که همچنان مشکل اصلی شهر قشم است امروز به کوچه و خیابان ها رسیده است و معلوم نیست تا کجا ادامه خواهد یافت .

بلوار ولیعصر(عج) که سالیان درازی است بعنوان بلوار اصلی شهر قشم مزین آدرس های محل سکونت و کار شهروندان قشم بود و با عنوان یک نام مقدس از آئین و علاقه ساکنان برگرفته شده بود امروز به جمهوری تغییر نام داده شده است و آنچه مشخص است کلمه اسلامی آن مد نظر سازمان منطقه آزاد نبوده (از طراحی های تابلو مشخص است) چه کلمه اسلامی بعدا اضافه شده است و در عنوان انگلیسی آن وجود ندارد.

حال اگر این تغییر نام به دلیل استفاده از نامهای نامناسب اتفاق می افتاد باز هم جایی برای پذیرفتن آن وجود داشت اما مطمنا تغییر از نام مقدس  امام زمان (عج) به این شکل نشان دهنده اغراض خاصی است که اظهر من الشمس است و جایی برای توضیح باقی نمی گذارد.

IMG_4191

در خصوص تغییر نام بلوار گاز هم آنچه باید گفته شود این است که این نام گذاری به طور یقین مد نظر آقای دکتر شمس اردکانی نبوده و در هر صورت طبق قانون می بایست شورای شهر قشم به عنوان نمایندگان مردم قشم در این مورد تصمیم گیری کنند .

لذا شورای اسلامی شهر قشم با توجه به مسئولیتی که در این موضوع دارد می بایست مهر سکوت و خمودگی را بشکند و حداقل به وظایف قانونی خود جامه عمل بپوشاند.