تعداد مجروحان اسرائیلی از آغاز جنگ به ۸۶۵۰ نفر رسید

منابع پزشکی اسرائیلی نشان می‌دهد که تعداد مجروحان در بیمارستان‌های اسرائیل از زمان آغاز حماسه «طوفان الاقصی» در 7 اکتبر گذشته افزایش یافته است و مجروحان اسرائیلی در بیمارستان‌ها طبقه‌بندی می‌شوند.

منابع پزشکی اسرائیلی نشان می‌دهد که تعداد مجروحان در بیمارستان‌های اسرائیل از زمان آغاز حماسه «طوفان الاقصی» در ۷ اکتبر گذشته افزایش یافته است و مجروحان اسرائیلی در بیمارستان‌ها طبقه‌بندی می‌شوند.
منابع پزشکی اسرائیل روز دوشنبه گزارش دادند که تعداد مجروحان در میان شهرک نشینان و سربازان اسرائیلی در بیمارستان ها از ابتدای جنگ به ۸۶۵۰ نفر رسیده است.

این منابع می گویند: گستردگی جغرافیایی مجروحان اسرائیلی به این شرح است: ۱۵۲۳ مجروح در مرز با لبنان، ۲۳۹۹ مجروح در مرکز و ۴۷۳۸ مجروح در جنوب.

منابع پزشکی تا دیروز یکشنبه موارد مجروحیت در بیمارستان‌های رژیم صهیونیستی را اینگونه طبقه‌بندی کردند: ۱۲۸ مورد مرگ بالینی در بیمارستان‌ها، ۳۴ مورد وخیم، ۳۷۸ مورد در موارد سخت و ۷۴۰ مورد متوسط.

منابع پزشکی اشغالگران در مورد شهرک هایی که از آغاز جنگ در «اسرائیل» تلفات داشته اند، گفته اند که آنها «۲۱۶ شهرک هستند».

امروز، تعداد افسران و سربازان کشته شده ای که “ارتش” اسرائیل اجازه انتشار نام آنها را داده است، از ۷ اکتبر گذشته به ۳۸۷ کشته رسیده است.

شبکه رسانه‌ای المیادین شنبه گذشته فهرستی از اسامی سربازان اسرائیلی را منتشر کرد که خانواده‌های رژیم اشغالگر از زمان آغاز عملیات طوفان الاقصی در ۷ اکتبر کشته شدند.

این فهرست شامل ۳۶۸ سرباز و افسر است که در تعدادی از تیپ ها و یگان ها در “ارتش” اشغالی خدمت می کردند.