تصفیه خانه فاضلاب بازداشتگاه قشم تا پایان سال به بهره برداری می رسد

مدیرکل زندان های از راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب بازداشتگاه قشم تا پایان سال جاری خبر داد. علی استادی در بازدید از این طرح گفت: هم اکنون تجهیزات مورد نیاز خریداری و در حال نصب است. وی افزود: از فاضلاب بازیابی شده، برای آبیاری درختان بازداشتگاه استفاده می شود که در صرفه جویی منابع آبی […]

مدیرکل زندان های از راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب بازداشتگاه قشم تا پایان سال جاری خبر داد.

علی استادی در بازدید از این طرح گفت: هم اکنون تجهیزات مورد نیاز خریداری و در حال نصب است.

وی افزود: از فاضلاب بازیابی شده، برای آبیاری درختان بازداشتگاه استفاده می شود که در صرفه جویی منابع آبی هم بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

مدیرکل زندان های هرمزگان در بازدید از ساختمان اداری بازداشتگاه قشم که در حال ساخت است گفت: این ساختمان نیز با کمک های انجمن حمایت از زندانیان شهرستان و برخی از دستگاههای منطقه آزاد قشم در حال ساخت است که حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

استادی بیان داشت: در صورت تامین اعتبار مورد نیاز، این طرح هم سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی تصریح کرد: با بهره برداری از ساختمان اداری بازداشتگاه قشم که خوابگاه سربازان هم به آن منتقل می شود، فضای فیزیکی بیشتری در اختیار مددجویان قرار می گیرد و برنامه های اصلاحی و تربیتی نیز به نحو شایسته ای انجام می شود.